Politica de Confidentialitate

Data: 01.02.2021

Angajamentul nostru față de confidențialitate

Societatea VIG HEALTH S.R.L, persoană juridică română, cu sediul in Romania, București, Str. Izvorul Rece Nr.3, Bl.S14, Sc.A, Et.4, Ap.60, Sector 4, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J40/13399/2020, CUI 43180800 (denumită in continuare “Societatea” sau “Operatorul” sau „noi”) operează website-ul http://getvig.health.

Această politică descrie informațiile personale pe care Operatorul le colectează despre dvs., de ce le colectăm, cum le folosim și când le împărtășim cu terțe părți. Această politică descrie și modul în care prelucrăm informațiile pe care ni le furnizați sau cele pe care le colectăm în legătură cu dvs. atunci când vizitați website-ul http://getvig.health. De asemenea, menționează și alegerile pe care le puteți face cu privire la modul în care folosim informațiile dvs. personale și completează orice alte informații pe care le-ați furnizat în alte circumstanțe.

Prezenta politică a fost redactată luând in considerare aspectele stabilite de prevederile legislației europene si naționale în vigoare, respectiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 679/2016 („GDPR”), Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a GDPR și/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în calitate de autoritate de supraveghere privind protecția datelor cu caracter personal.

Dezvoltarea continuă a tehnologiei, modificările serviciilor noastre sau situația juridică, precum și alte motive pot necesita ajustări ale politicii noastre privind protecția datelor. Prin urmare, ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment această declarație privind protecția datelor și vă cerem să vă informați în mod regulat despre starea actuală. Puteți afla dacă politica s-a modificat, verificând data revizuirii care apare mai sus.

Această politică se referă strict la platforma online http://getvig.health („website” sau „platforma online”).

Dacă aveți întrebări cu privire la Politica de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați așa cum este descris în secțiunea intitulată “Cum ne puteți contacta?” de mai jos.

 1. Care sunt categoriile de persoane vizate?
 2. În ce scopuri vă prelucrăm datele cu caracter personal?
 3. Ce baze legale folosim pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal?
 4. Ce tipuri de date colectăm și sursa acestora? Alte informații importante.
 5. Ce altfel de date mai colectăm?
 6. Cum vă utilizăm datele cu caracter personal?
 7. Cât vă stocăm datele cu caracter personal?
 8. Unde vă transmitem/transferăm datele cu caracter personal?
 9. Cum aleg ce promoții primesc? De ce am primit un e-mail de marketing după ce am solicitat o consultație online pe http://getvig.health?
 10. Cum se utilizează informațiile mele pentru publicitatea comportamentală sau orientată și ce opțiuni am?
 11. Ce se întâmplă dacă folosesc diferite dispozitive pentru a vizita website-ul http://getvig.health?
 12. Cum puteți accesa sau modifica datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați transmis?
 13. Cum protejăm datele copiilor?
 14. Ce măsuri de securitate am adoptat?
 15. Ce este phishing-ul?
 16. Ce link-uri către alte website-uri avem?
 17. Cum ne puteți contacta? 
 18. Ce drepturi aveți?
 19. Cum puteți depune o plângere la autoritatea privind protecția datelor? 
 20. Actualizarea acestei politici. Notificări.
1. CARE SUNT CATEGORIILE DE PERSOANE VIZATE?
 • Există diferite categorii de persoane vizate, în funcție de calitatea pe care persoanele vizate o au în raporturile cu Societatea noastră, noi prelucrând datele acestor persoane vizate pentru diverse scopuri de prelucrare, întotdeauna în baza unui temei legal:
 • vizitatorii http://getvig.health, persoanele anonime, care doar accesează și navighează platforma online http://getvig.health;
 • vizitatorii http://getvig.health, persoanele clienți care pot solicita programări online pentru consultații medicale acordate de medicii specialiști ce se regăsesc pe platforma noastră online http://getvig.health; înregistrare diverse solicitări prin utilizarea unuia dintre canalele de comunicare puse la dispoziție de Societate; abonare la newsletter;
 • utilizatorii http://getvig.health, persoanele clienți care solicită programări online pentru consultații medicale acordate de medicii specialiști ce se regăsesc pe platforma noastră online http://getvig.health si care înregistrează diverse solicitări prin utilizarea unuia dintre canalele de comunicare puse la dispoziție de Societate; abonare la newsletter;
 • potențiali parteneri sau partenerii de afaceri ai Societății, persoanele care au calitatea de angajat, colaborator, reprezentant sau alt potențial partener, ori acționar direct sau indirect ori beneficiar real, al unui potențial client/client, potențial furnizor/furnizor sau alt potențial partener/partener de afaceri al Societății.
2. ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Scopul principal pentru care prelucrăm datele dvs. personale este acela de a asigura faptul că înțelegerile contractuale dintre noi pot fi implementate în mod corespunzător, astfel încât relațiile contractuale să poată funcționa fără probleme și să respecte cerințele legale.

Societatea prelucrează datele cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

 • oferirea accesului la serviciile platformei online http://getvig.health;
 • operarea, protejarea, îmbunătățirea și optimizarea platforma online http://getvig.health și experienței utilizatorilor si clienților, cum ar fi efectuarea de analize, statistici și cercetări;
 • încheierea contractelor de vânzare pentru consultațiile medicale oferite de specialiști ce se regăsesc pe platforma noastră online http://getvig.health, prin preluarea programărilor online, inclusiv validarea, confirmarea și facturarea acestora sau alte alerte; încasarea prețului consultațiilor medicale online prin carduri bancare în cadrul platformei online http://getvig.health prin intermediul procesatorului de plăți;
 • soluționarea eventualelor reclamații privind desfășurarea consultațiilor medicale online; rezolvarea diverselor solicitări/reclamații de orice natură privind consultațiile medicale online;
 • transmiterea unor mesaje privind consultațiile medicale online (anulări, amânări, modificări de orice natură), actualizări, alerte de securitate;
  marketing și publicitate; participarea la concursuri, tombole și promoții;
 • înscrierea pentru a primi buletine informative și actualizări privind cele mai recente produse și servicii (poștă, newsletter prin e-mail, SMS, telefon și alte canale digitale, de exemplu, medii de comunicare socială);
 • prevenirea, detectarea sau investigarea fraudelor, încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale, precum și pentru apărarea si exercitarea drepturilor noastre conform legii;
 • rezolvarea solicitărilor din partea autorităților publice ori pentru a îndeplini cerintele legale (ex. cele specifice legislației financiar-contabile, fiscale sau prevenirea spălării banilor);
 • gestionarea relației de afaceri dintre noi și un potențial client/client, potențial furnizor/furnizor sau alt potențial partener/partener de afaceri, în cazul în care aveți calitatea de colaborator, reprezentant sau persoana de contact al respectivului client, furnizor, partener de afaceri.

În cazul în care intenționăm să prelucrăm ulterior datele dvs. cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul prelucrării și orice informații suplimentare relevante solicitate de dvs.

3. CE BAZE LEGALE FOLOSIM PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Noi prelucrăm datele personale numai pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale sau pentru a ne apăra interesele legitime imperioase. Interesele noastre legitime sunt reprezentate de punerea în aplicare a scopului nostru de afaceri.

 • Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sunt următoarele: consimțământul (art.6 alin.(1) lit.a) din GDPR) în cazul efectuării unor poze și/sau înregistrări video în cazul acțiunilor noastre de marketing și publicitate (de ex. participarea la concursuri, tombole și promoții; evenimente), ce pot fi folosite de noi pentru promovarea serviciilor noastre prin intermediul diferitelor canale de comunicare media offline și online; înscrierea pentru a primi buletine informative și actualizări privind cele mai recente produse și servicii (poștă, newsletter prin e-mail, SMS, telefon și alte canale digitale, de exemplu, medii de comunicare socială)
 • executarea unui contract la care persoana vizată este parte (art.6 alin.(1) lit.b) din GDPR) pentru scopurile privind încheierea contractelor de vânzare pentru consultațiile medicale online și executarea acestor contracte (prin preluarea programărilor medicale online, inclusiv validarea si confirmarea programării medicale online, facturarea acesteia sau alte alerte; anulare programare consultație medicală online; soluționarea reclamațiilor de orice natură referitoare la serviciile achiziționate; transmiterea unor mesaje privind serviciile achiziționate (anulări, amânări, modificări de orice natură), aceste prelucrări sunt impuse și de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă;
 • executarea unui contract la care persoana vizată este parte (art.6 alin.(1) lit.b) din GDPR) pentru scopul privind gestionarea relației de afaceri dintre Operator și un potențial client/client, potențial furnizor/furnizor sau alt potențial partener/partener de afaceri, în cazul în care aveți calitatea de colaborator, reprezentant sau persoana de contact al respectivului client, furnizor, partener de afaceri;
 • interesul legitim (art.6 alin.(1) lit.f) din GDPR) pentru scopurile constând în oferirea accesului și utilizării serviciilor platformei online http://getvig.health prin funcționarea corespunzătoare a acestuia; operarea, protejarea, îmbunătățirii și optimizării platformei online http://getvig.health și experienței utilizatorilor și clienților; marketing și publicitate; prevenirea, detectarea sau investigarea fraudelor, încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale, precum și pentru apărarea și exercitarea drepturilor noastre conform legii; 
 • respectarea unor obligații legale (art.6 alin.(1) lit.c) din GDPR) pentru scopurile privind încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale; apărarea și exercitarea drepturilor noastre; rezolvarea solicitărilor din partea autorităților publice ori pentru a îndeplini cerintele legale (ex. cele specifice legislației financiar-contabile, fiscale sau prevenirea spălării banilor).
4. CE TIPURI DE DATE COLECTĂM ȘI CARE ESTE SURSA ACESTORA? ALTE INFORMAȚII IMPORTANTE.

Colectăm datele pentru a opera eficient și a vă furniza cele mai bune experiențe legate de serviciile noastre. Puteți opta în legătură cu datele pe care le colectăm. Atunci când vi se solicită să furnizați date cu caracter personal, puteți refuza, cu excepția situației în care necesitatea de prezentare a datelor este o obligație legală. În cazul în care alegeți să nu furnizați date care sunt necesare pentru achiziționarea serviciilor noastre, există posibilitatea să nu putem finaliza relația contractuală cu dvs..

Pentru fiecare scop al prelucrărilor, avem nevoie de anumite date cu caracter personal din partea dvs., astfel:

 • în cazul vizitatorilor platformei online http://getvig.health, nu cunoaștem date despre aceștia, cu excepția [adresei IP] si a [cookie-urilor] utilizate (pentru detalii suplimentare vă rugăm să consultați Politica de Cookies), dar monitorizăm numărul vizitatorilor și secțiunile accesate/navigate/vizitate în cadrul website-ului în scopuri statistice; este posibil să adunăm informații in timpul vizitei dvs. pe pagina de internet a magazinului online, prin instrumentele noastre de colectare automată a datelor (Cookie-uri): adresa de protocol de internet (IP), denumirea domeniului (URL), datele de accesare, istoricul de accesare al clientului (paginile vizualizate, link-urile pe care se face click), codul HTTP de răspuns, datele paginii web de unde se face accesarea, calitatea de octeți utilizata cu ocazia vizitării, datele paginilor vizualizate sau tipul și limba browser-ului utilizat;
 • scopul de încheiere a contractelor de vânzare pentru serviciile noastre (consultații medicale online), comercializate în cadrul platformei online http://getvig.health; datele dvs. sunt colectate în mod direct de la dvs. când efectuați achiziția serviciilor noastre, adică date personale și de contact, date privind achizițiile dvs., date fiscale, detalii de plată, informații legate de vânzări și orice alte date strict necesare pentru programarea consultației medicale online – [nume, prenume; adresă de email; număr de telefon; specialitatea medicală, data si ora consultatiei, cont IBAN – prelucrat numai in situația rambursării contravalorii serviciilor achiziționate, in situația anulării programării online]; Refuzul dvs. de a furniza aceste informații ar face imposibilă finalizarea achizițiilor, in magazinele noastre online;
 • scopul de marketing și publicitate, participarea la concursuri, tombole și promoții; înscrierea pentru a primi buletine informative și actualizări privind cele mai recente produse și servicii (poștă, newsletter prin e-mail, SMS, telefon și alte canale digitale, de exemplu, medii de comunicare socială), evenimente; datele dvs. sunt colectate în mod direct de la dvs. când decideți să participați la concursuri, tombole și promoții sau când va abonați la newsletter – [nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, date colectate din modulele cookies, date privind preferințe și obiceiuri, imagini fotografice sau video în cadrul evenimentelor organizate]; Netransmiterea acestora/anumitor informații va face imposibilă oferirea de către noi a unor campanii de marketing personalizate către dvs.;
 • scopul privind informarea dvs., preluare programări pentru consultații medicale online, soluționarea eventualelor rambursări a contravalorii serviciilor achiziționate, rezolvarea reclamațiilor de orice natură referitoare la serviciile achiziționate, prin intermediul serviciului de call center si/sau a email-ului si/sau a formularului de contact si/sau modulul de chat; datele dvs. sunt colectate în mod direct când (1) apelați serviciul de call center – [datele personale necesare soluționării solicitărilor dvs. si orice alte date personale pe care alegeți sa ni le comunicați in cadrul reclamațiilor] sau (2) transmiteți un email – [adresa de mail, orice alte date personale pe care alegeti sa ni le comunicați] sau (3) completați un formular de contact [nume, prenume, număr de telefon, adresa de email, orice alte date personale pe care alegeți sa ni le comunicați] . Menționăm că nu există înregistrări audio ale convorbirilor telefonice derulate prin intermediul call center-ului nostru;
 • scopul de gestionare a relației de afaceri dintre noi și un potențial client, client, potențial furnizor sau alt potențial partener / partener de afaceri, in cazul in care aveți calitatea de colaborator, reprezentant sau persoana de contact al respectivului client, furnizor, datele dvs. sunt colectate în mod direct de la dvs. – [nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, adresa de corespondență]; Netransmiterea acestor informații va face imposibilă derularea in bune condiții a contractului încheiat între Societate și dvs.

Putem obține datele dvs. direct de la dvs. sau de la persoane care acționează in numele clientului, furnizorului sau partenerului de afaceri al Operatorului sau de la autorități și instituții publice sau publicații și baze de date care sunt disponibile public sau contractual.

Putem combina informațiile personale cu informații despre tranzacțiile realizate de dvs. in mediul online și în casieriile proprii și in alte interacțiuni cu noi. De asemenea, putem combina informațiile personale cu informațiile pe care le primim din alte surse, cum ar fi parteneri de marketing, baze de date publice, pagini accesibile publicului pe platforme sociale și alte părți terțe.

ALTE INFORMATII IMPORTANTE

Analizarea comunicărilor in cadrul/prin intermediul magazinului nostru online www.bilete.ro

Este posibil să examinăm, să scanăm sau să analizăm comunicările in cadrul platformei online http://getvig.health (de ex. distribuirea unei pagini dedicată unui eveniment publicat pe platforma online http://getvig.health prin intermediul diverselor canale de comunicare – mesagerie instant, platforme de social media, email) pentru prevenirea fraudei, evaluarea riscurilor, conformitatea cu reglementările, investigarea, dezvoltarea produselor, cercetarea, analiza și asistența clienților. De exemplu, ca parte a eforturilor noastre de prevenire a fraudei, scanăm și analizăm mesaje pentru a masca informațiile de contact și referințele la alte site-uri web. În unele cazuri, este posibil să scanăm, să examinăm sau să analizăm mesaje pentru a depana, a îmbunătăți și a extinde ofertele de produse. Folosim metode automatizate acolo unde este posibil. Cu toate acestea, ocazional, este posibil să fie necesar să examinăm manual unele comunicări, cum ar fi investigațiile privind frauda și asistența pentru clienți, sau să evaluăm și să îmbunătățim funcționalitatea acestor instrumente automate. Nu vom examina, vom scana sau analiza comunicările dvs. pentru a trimite mesaje de marketing terță parte către dvs. și nu vom vinde recenzii sau analize ale acestor comunicări.

Aceste activități se desfășoară pe baza interesului legitim al Societății de a asigura respectarea legilor și a Termenilor si condițiilor noastre, prevenirea, detectarea si fraudei, încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale promovarea siguranței și îmbunătățirea și asigurarea performanței adecvate a serviciilor noastre.

Parteneri și integrare terțe părți

Platforma online http://getvig.health poate conține legături către site-uri sau servicii terțe, cum ar fi integrarea unor terțe părți, servicii de co-marcă sau servicii de marcă terță parte (“Parteneri terți”). Noi nu deținem sau nu controlăm acești parteneri terți și atunci când interacționați cu aceștia, este posibil să furnizați informații direct partenerului terț sau nouă sau ambelor părți. Acești parteneri terțe vor avea propriile reguli privind colectarea, utilizarea și divulgarea informațiilor. Vă încurajăm să examinați politicile de confidențialitate ale celorlalte site-uri pe care le accesați.

Părțile platformei online http://getvig.health pot utiliza servicii terțe, cum ar fi Google Analitycs, inclusiv API-urile procesatorului de plăți EuPlătesc.ro (EuroPayment Services S.R.L.) pentru plățile produselor achiziționate în platformei online http://getvig.health. Utilizarea acestor servicii se supune politicilor lor de confidențialitate, cum ar fi Termenii și condițiile suplimentare ale Google Analytics, procesatorului de plăți EuPlătesc.ro (EuroPayment Services S.R.L.).

5. CE ALTFEL DE DATE MAI COLECTĂM?

Platforma online http://getvig.health utilizează cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună experiență pentru dumneavoastră și pentru a analiza trenduri, a administra website-ul, a urmări utilizarea de către client în cadrul website-ului și pentru a colecta informații demografice despre baza de utilizatori ca și întreg. Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmări modul de utilizare și a înregistra preferințele. Cookie-urile noastre nu conțin informații care pot identifica persoane. Colectăm anumite informații automatizat prin utilizarea cookie-urilor și tehnologiilor de urmărire cum ar fi adresa IP (Internet Protocol), tip de browser, furnizor Internet (Internet Service Provider – ISP), referințe/ieșiri pagini, paginile vizualizate pe site-ul nostru (ex. pagini HTML, grafice), sistem operare, data/ora și/sau seria de click-uri pentru a analiza trendul ca ansamblu și a administra website-ul nostru. Utilizatorii site-ului pot controla folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului, dar dacă utilizatorul decide să dezactiveze cookie-urile, această acțiune va determina o limitare a anumitor caracteristici și funcții în website-ul și serviciilor noastre. O resursă utilă pentru informații despre ștergerea și controlul modulelor cookie poate fi găsită la www.aboutcookies.org. O detaliere a modului în care folosim cookies-urile în relația cu utilizatorii online se poate găsi in secțiunea Politica de Cookies.

6. CUM VĂ UTILIZĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Putem folosi, stoca și prelucra informații personale pentru a (1) furniza, înțelege, îmbunătăți și dezvolta platformei online http://getvig.health, (2) a crea și a menține un mediu de încredere și mai sigur (cum ar fi respectarea obligațiilor legale și asigurarea respectării Politicilor platformei online http://getvig.health și (3) furnizarea, personalizarea, măsurarea și îmbunătățirea publicității și a marketingului nostru.

Furnizarea, îmbunătățirea și dezvoltarea platformei online http://getvig.health. Putem folosi informațiile personale pentru a furniza, îmbunătăți și dezvolta platformei online http://getvig.health pentru a:

 • vă permite să accesați și să utilizați platforma online http://getvig.health;
  opera, proteja, îmbunătăți și optimiza platformei online http://getvig.health și experiența utilizatorilor și clienților, cum ar fi efectuarea de analize, statistici și cercetări;
 • vă face experiența pentru programări mai ușoară, mai plăcută și mai eficientă;
  oferi produse și servicii proprii sau a partenerilor terți pentru clienți;
  vă trimite mesaje privind produsele și serviciile achiziționate, actualizări sau anulari evenimente, alerte de securitate;
 • a vă informa, prelua si procesa programările online și (inclusiv validarea, trimiterea notificărilor către dvs. sau către alte persoane pe care le desemnați, pentru a confirma programarea dvs., facturarea acesteia); anulări programări;
 • soluționa eventualele rambursări ale contravalorii serviciilor achiziționate; soluționarea reclamațiilor de orice natură referitoare la serviciile achiziționate prin intermediul serviciului de call-center;
 • aborda problemele și a îmbunătăți produsele, mărcile, serviciile și tehnologiile noastre, precum și pentru a dezvolta noi produse și servicii.

Noi prelucrăm aceste informații personale în aceste scopuri, având în vedere interesul nostru legitim în îmbunătățirea platformei online http://getvig.health și unde este necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului cu dvs.

Crearea și menținerea unui mediu de încredere și mai sigur. Putem folosi informațiile personale pentru a crea și menține un mediu de încredere și mai sigur, cum ar fi:

 • detectarea și prevenirea fraudelor, încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale, spamului, abuzului și a altor activități dăunătoare;
  desfășurarea investigațiilor de securitate și evaluări ale riscurilor;
 • efectuarea unor verificări a bazelor de date și a altor surse de informare, inclusiv verificări de fond sau de poliție, în măsura permisă de legile aplicabile (în situații limitate, în cazul organizării competițiilor/jocurilor sportive) și cu consimțământul dvs.;
 • respectarea obligațiile legale;
 • rezolvarea litigiilor cu oricare dintre membrii noștri și aplicarea acordurile noastre cu terțe părți;
 • respectarea Termenilor și Condițiilor noastre și alte politici;
 • protejarea drepturilor, proprietății, siguranței și securității Societății, angajaților, clienților și altora.

Noi prelucrăm aceste informații personale în aceste scopuri, având în vedere interesul nostru legitim privind protejarea platformei online http://getvig.health și pentru a măsura performanța adecvată a contractului nostru cu dvs. și respectarea legilor aplicabile.

Furnizarea, personalizarea, măsurarea și îmbunătățirea publicității și marketingului. Putem folosi informațiile personale pentru a furniza, personaliza, măsura și îmbunătăți publicitatea și marketingul nostru, cum ar fi:

 • trimiterea unor mesaje promoționale, marketing, publicitate și alte informații care ar putea fi interesante pentru dvs. pe baza preferințelor dvs. și despre publicitatea media prin intermediul unor pagini și conturi administrate de Societate in cadrul unor platforme sociale, precum Facebook, YouTube, Instagram etc.;
 • personalizarea, măsurarea și îmbunătățirea publicității noastre; administrare sondaje;
 • pentru a ne ajuta să aflăm mai multe despre preferințele dvs.;
  organizarea unor concursuri, tombole și alte activități promoționale; evenimente gestionate de noi sau de partenerii terți (de ex. promoții);
 • înscrierea pentru a primi buletine informative și actualizări privind cele mai recente servicii (poștă, newsletter prin e-mail, SMS, telefon și alte canale digitale, de exemplu, medii de comunicare socială); aceasta nu va afecta frecvența e-mailurilor administrative pe care le putem trimite în legătură cu orice serviciu achiziționat de dvs. Nu se percepe nici o taxă pentru trimiterea de e-mailuri promoționale către dvs;
 • invitații la evenimente locale, promoții și oportunități, experiențe online in cadrul platformei online http://getvig.health;
 • realizarea și afișarea imaginilor fotografice ale participanților la concursuri, tombole și alte activități promoționale; precum și afișarea review-urilor clienților noștri atât pe platforma online http://getvig.health cât și în cadrul unor rețele de socializare și a diferitelor canale de comunicare media offline și online.

Vom prelucra informațiile dvs. personale în scopurile enumerate în această secțiune, având în vedere interesul nostru legitim de a desfășura activități de marketing pentru a vă oferi produse sau servicii care ar putea fi în interesul dumneavoastră.

Modul în care procesatorii de plăti (operatorii de date privind plățile) utilizează informațiile personale colectate. Putem folosi informațiile personale ca parte a serviciilor de plată pentru:

 • a vă permite să accesați și să utilizați serviciile de plată;
 • a detecta și preveni frauda, abuzul, incidentele de securitate și alte activități dăunătoare;
 • a desfășura investigații de securitate și evaluări ale riscurilor;
 • a desfășura verificări a bazelor de date și a altor surse de informații;
 • a respecta obligațiile legale (cum ar fi regulamentele împotriva prevenirii si spălării banilor);
 • a aplica condițiile de plată și alte politici de plată.

Procesatorii de plăti (operatorii de date privind plățile) prelucrează aceste informații personale având în vedere interesul său legitim de a îmbunătăți serviciile de plată și experiența utilizatorilor cu privire la aceasta și unde este necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului cu dvs. și pentru a respecta legile aplicabile.

Operatorul nu stochează datele dvs. personale utilizate in vederea efectuării plăților cu cardurile bancare, insă are sau poate avea acces la aceste date in cazul unor incidente privind plățile.

Modul în care medicii sau clinicile partenere listate pe platforma online http://getvig.health (operatorii de date privind consultațiile medicale online) utilizează informațiile personale colectate. Medicii sau clinicile partenere listate pot folosi informații si date cu caracter personal ca parte a serviciilor listate pe platforma online http://getvig.health pentru:

 • a vă oferi consultațiile medicale achiziționate prin intermediul platforma online http://getvig.health, prin următoarele modalități (1) apel video/audio prin platforma Zoom/Telegram, (2) live-chat prin platforma Zoom/Telegram, (3) e-Mail;
 • a accesa programările online efectuate in cadrul platformei online http://getvig.health;
 • a detecta și preveni frauda, abuzul, incidentele de securitate și alte activități dăunătoare;
 • a desfășura investigații de securitate și evaluări ale riscurilor;
 • a desfășura verificări a bazelor de date și a altor surse de informații;
 • a respecta obligațiile legale (cum ar fi regulamentele împotriva prevenirii si spălării banilor);
 • a aplica condițiile de plată și alte politici de plată.

Operatorul nu stochează datele dvs. personale si in mod special cele datele sensibile privind sanatatea, dezavaluite de dvs. si utilizate in cadrul consultatiilor online.

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele numai atât cât este necesar pentru acel scop. Vom păstra informațiile dvs. pentru perioada în care contul dvs. este activ, pentru a vă oferi produsele si serviciile noastre, în conformitate cu obligațiile noastre legale. Accesul la datele personale si prelucrarea acestora sunt efectuate de către Societate și/sau de către partenerii noștri, împuterniciți de noi în acest sens, conform procedurilor de lucru privitoare la protecția datelor.

7. CAT VĂ STOCĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Stocăm datele dvs. cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a furniza produsele și a desfășura tranzacțiile pe care le-ați solicitat sau în alte scopuri esențiale, precum respectarea obligațiilor legale, soluționarea disputelor și implementarea acordurilor noastre. Datele personale colectate prin intermediul website-ului sunt prelucrate în principal prin mijloace electronice sau web, inclusiv servicii de analiză web găzduite de serverele noastre și /sau ale furnizorilor noștri pentru serviciile noastre de abonare la buletine informative. Deoarece aceste necesități pot varia în funcție de tipurile de date diferite din contextul produselor diferite, perioadele reale de retenție pot varia semnificativ.

Criteriile utilizate pentru a determina perioadele de retenție cuprind:

 • menținerea și îmbunătățirea performanței produselor, menținerea în siguranță a sistemelor noastre și menținerea de înregistrări de business și financiare corespunzătoare;
 • perioada pentru care dvs. v-ați exprimat consimțământul sau până când vă exprimați intenția într-una din modalitățile prevăzute în prezenta politică de a nu le mai păstra;
 • dacă este vorba despre date la care dvs. aveți acces, datele vor fi stocate până când dumneavoastră le veți șterge sau veți solicita acest lucru;
 • situația în care o lege prevede obligativitatea retenției datelor personale, pentru menținerea datelor relevante pentru o investigație sau date care trebuie să fie păstrate în cazul unui litigiu.

Perioadele de stocare ale datelor dvs. cu caracter personal diferă în funcție de scopul pentru care sunt utilizate:

 • încheierea contractelor de vânzare pentru serviciile noastre – pentru o perioada de 5 ani; cu mențiunea ca datele personale care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva noastră timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform prevederilor legii contabilității; in cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor noastre legale, datele personale necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție;
 • marketing și publicitate – pe perioada existentei contului dvs. de utilizator online; pe durata valabilității consimțământului dat de dvs. pentru activități de marketing pentru care a fost solicitat sau până la soluționarea obiecțiunile dvs. privind aceste prelucrări, cu excepția cazului in care legea prevede o altă perioadă de păstrare a datelor sau păstrarea datelor este necesară pentru exercitarea sau apărarea drepturilor Operatorului;
 • informare si preluare programări online; soluționarea eventualelor rambursări ale contravalorii serviciilor achiziționate, rezolvarea diverselor solicitări/reclamații de orice natură privind serviciile achiziționate – pe perioada rezolvării diverselor solicitări/reclamații; in cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor noastre legale, datele personale necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție;
 • gestionarea relației de afaceri dintre noi si un potențial client/client, potențial furnizor/furnizor sau alt potențial partener/partener de afaceri, in cazul in care aveți calitatea de colaborator, reprezentant sau persoana de contact al respectivului client, furnizor, partener de afaceri – pe perioada executării contractului sau dacă există o obligație legală in acest sens.
8. UNDE VĂ TRANSMITEM/TRANSFERĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate și de către alți operatori, operatori asociați sau persoane împuternicite ale Operatorului, cu respectarea întocmai a legislației privind protecția datelor cu caracter personal:

 • medicii si clinicile medicale care sunt listați pe platforma online http://getvig.health (care sunt operatori independenți);
 • furnizorii de prestări servicii din domeniul IT, precum și toate societățile din aceste categorii de destinatari de la care Operatorul va contracta servicii și produse și care au luat masuri adecvate de protecție, conform prevederilor legale, pentru a asigura ca aceștia își respecta obligațiile privind protecția datelor cu caracter personal. In cazul in care persoanele împuternicite subcontractează o parte din activitățile care implica prelucrarea de date cu caracter personal, subcontractanții vor fi supuși acelorași obligații in ceea ce privește implementarea masurilor de securitate, tehnice și organizatorice prevăzute, de Regulamentul General UE privind protecția datelor, dar și a actelor normative interne aprobate in vederea implementării Regulamentului General UE;
 • părțile contractante ale Operatorului, care au calitatea de operator asociat, pentru îndeplinirea unor servicii externalizate acestora;
  autoritățile statului pe baza competentelor acestora prevăzute de legea aplicabila;
 • putem împărtăși informațiile dvs. furnizorilor noștri de servicii care gestionează informațiile despre clienți și care efectuează servicii în numele nostru, cum ar fi realizarea de promoții, trimiterea de mesaje către clienți, efectuarea de sondaje etc. Nu am autorizat niciunul dintre acești furnizori de servicii să facă alte operațiuni cu informațiile dvs.;
 • putem să vă împărtășim informațiile când colaborăm cu o altă companie pentru a oferi sau a oferi clienților noștri produse, servicii, concursuri sau promoții;
 • este posibil să împărtășim informații despre dvs. dacă este necesar sau potrivit, în bună credință, pentru a respecta legile sau reglementările sau pentru a răspunde unei citații valabile, unei ordini sau unei cereri guvernamentale sau pentru a proteja operațiunile, confidențialitatea, siguranța, proprietatea sau drepturile Operatorului;
 • în cazul în care alegeți să plătiți produsele noastre in cadrul platforma online http://getvig.health, datele dvs. cu caracter personal vor fi transmite direct procesatorului de plăti electronice EuPlătesc.ro (EuroPayment Services S.R.L.), fără ca acesta sa ne transfere datele dvs. bancare. Pentru orice plângeri si sesizări legate de aceste informații sau modalitatea in care se desfășoară o plata online, vă rugăm să contactați direct procesatorul de plăti;
 • în cazul puțin probabil al unei vânzări sau al unei fuziuni a Societății, informațiile personale ale clienților noștri și alte informații pe care le-am colectat conform descrierii din această politică pot fi printre activele transferate.

Datele dvs. nu vor face obiectul unui transfer de date către tari terțe sau organizații internaționale. In cazul in care datele dvs. vor fi transferate către alte societăți/entități din alte țări înafara UE/EEA, veți fi informat in acest sens.

9. CUM ALEG CE PROMOȚII PRIMESC? DE CE AM PRIMIT UN E-MAIL DE MARKETING DUPĂ CE AM FĂCUT O ACHIZIȚIE ÎN CADRUL PLATFORMEI ONLINE http://getvig.health?

Societatea noastră dorește să comunice cu dvs. numai dacă v-ați exprimat sau vă exprimați acordul (consimțământul explicit) in acest sens.

Exista însă și posibilitatea ca Societatea noastră să vă transmită oferte personalizate in cazul in care ați efectuat cel puțin o dată o comandă in platforma online http://getvig.health, fără ca dvs. să vă fi abonat la newsletter, având la bază interesul nostru legitim in scopuri de marketing si publicitate (art. 6 (1) f) din GDPR).

Dacă preferați să nu primiți informații promoționale, cum ar fi informații despre oferte speciale, promoții, concursuri, tombole și evenimente de vânzări, de la una sau mai multe mărci, puteți (1) să ne anunțați prin contactarea serviciului nostru pentru clienți, așa cum este descris în secțiunea intitulată “Cum ne puteți contacta?” de mai jos sau (2) puteți face clic pe link-urile de dezabonare prezente in fiecare newsletter trimis de către noi.

10. CUM SE UTILIZEAZĂ INFORMAȚIILE MELE PENTRU PUBLICITATEA COMPORTAMENTALĂ SAU ORIENTATĂ ȘI CE OPȚIUNI AM?

Utilizăm modulele cookie proprii pentru a determina care dintre anunțurile noastre sunt afișate pe alte site-uri web. Pentru a renunța la această publicitate online direcționată care folosește cookie-urile noastre, faceți click aici.

Lucrăm, de asemenea, cu companii terțe care utilizează tehnologiile de urmărire (inclusiv cookie-urile și etichetele pixelilor) pe site-urile noastre pentru a oferi publicitate personalizată în numele nostru și în numele altor agenți de publicitate de pe Internet. Aceste companii pot colecta informații în timp despre activitatea dvs. pe site-urile noastre și pe alte site-uri, precum și despre interacțiunea dvs. cu publicitatea noastră și cu alte comunicări și folosesc aceste informații pentru a determina ce anunțuri vedeți pe site-urile și aplicațiile terțelor părți. Aceste tehnologii și informațiile colectate despre dvs. pot fi de asemenea utilizate pentru a vă urmări activitatea pe mai multe dispozitive. Pentru mai multe informații despre această practică și pentru a înțelege opțiunile dvs., inclusiv cum să renunțați la primirea acestor anunțuri personalizate, vizitați http://www.aboutads.info.

Rețineți că, indiferent dacă renunțați la ele, aceste tehnologii de urmărire pot să colecteze în continuare date și veți vedea în continuare anunțuri, dar acestea nu vor fi direcționate pe baza informațiilor colectate prin intermediul acestor tehnologii de urmărire.

Utilizăm un instrument de notificări instant („push notification tool”), ce poate fi acceptat de dvs. și care este valabil atât pentru dispozitivele mobile – telefoane mobile si/sau tablete („mobile push”), cât și pentru dispozitivele web – calculator desktop si/sau laptop („web push”). În cazul în care ați acceptat utilizarea unor astfel de notificări instant, veți primi notificări numai pe dispozitivul pe care ați acceptat.

Acest instrument de notificări instant nu stochează date cu caracter personal (inclusiv adresa IP), ci numai informații despre sistemul de operare, țara, limba browser-ului de operare și un ID unic care se generează de sistemul de notificări instant în momentul în care dvs. acceptați să primiți notificări prin acest sistem.

Dezabonarea de la aceste notificări instant se poate efectua (1) pe dispozitivele mobile din setările acestora la secțiunea notificări și (2) pe dispozitivele web din sistemele de operare (ex. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/3220216?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en etc.)

11. CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ FOLOSESC DIFERITE DISPOZITIVE PENTRU A VIZITA WEBSITE-UL http://getvig.health?

Pentru a vă oferi o experiență de cumpărături mai eficientă și mai convenabilă, este posibil să aveți acces la diverse conținuturi sau să vă conectați la contul dvs. de utilizator online din mai multe dispozitive diferite. Dacă utilizați diferite dispozitive (cum ar fi computerul de acasă, laptopul, dispozitivul mobil și/sau un dispozitiv inteligent de asistență personală) pentru a accesa site-urile noastre sau pentru aplicațiile noastre mobile și/sau pentru a plasa o tranzacție sau a solicita servicii de la noi, aplicațiile va pot asocia personal cu fiecare dintre dispozitivele dvs. Dacă alegeți să dați click pe linkul de e-mail de pe un dispozitiv nou, vom putea asocia dispozitivul dvs. curent cu informațiile contului dvs.

Informațiile pe care le-am colectat de la diferitele dispozitive ale dvs. pot fi combinate cu alte informații pe care ni le-ați furnizat, cum folosiți site-urile, aplicațiile și serviciile noastre, produsele pe care le vizualizați sau servicii și caracteristici sau tehnologii in-store în care alegeți să interacționați. Putem folosi astfel de informații pentru a vă oferi experiențe mai adaptate și servicii și experiențe coerente pe toate dispozitivele dvs., după cum se explică în această politica de confidențialitate. De asemenea, putem utiliza aceste informații pentru a preveni frauda, cum ar fi identificarea momentului accesării contului dvs. de pe un dispozitiv necunoscut sau furnizarea de oferte personalizate sau publicitate bazate pe utilizarea fiecărui dispozitiv și interacțiunile cu mărcile, serviciile și ofertele noastre. Consultați Politica de Cookies pentru a afla cum puteți exercita opțiunile privind urmărirea bazata pe cookie, pentru a afla mai multe despre alegerile dvs. privind publicitatea online.

12. CUM PROTEJĂM DATELE COPIILOR?

Platforma online http://getvig.health este un site pentru publicul general. Atenționăm vizitatorii și utilizatorii online în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se refera exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea magazinului nostru online pentru achiziționarea serviciilor de către copiii care nu au împlinit vârsta de 16 ani este interzisă.

În situațiile excepționale în care se vor prelucra date cu caracter personal ale copiilor sub 16 ani, vom sista prelucrarea imediat ce vom afla despre asemenea situații. Dacă sunteți sub această vârstă, vă rugăm să nu continuați cu achiziția online și să rugați un adult (adică părinții dvs. sau tutorele dvs. legal) să continue procedurile necesare. Răspunderea pentru utilizarea Website-ului nostru de către copii aparține in exclusivitate părinților.

13. CE MĂSURI DE SECURITATE AM ADOPTAT?

Prelucrarea datelor dvs. se realizează in condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform Regulamentului.

Societatea are implementată o politică de securitate a datelor cu caracter personal. Vă asigurăm de faptul că prelucrarea datelor dvs. este realizată de personal instruit in acest sens, la cele mai înalte standarde de confidențialitate.

Facem tot posibilul pentru a vă oferi o experiență de cumpărături sigură și convenabilă. Avem anumite garanții fizice, electronice, contractuale și manageriale pentru a vă ajută la protejarea securității și confidențialității informațiilor dvs. personale.

Când introduceți informațiile dvs. personale pe Platforma online http://getvig.health, folosim tehnologia de criptare pentru a vă proteja informațiile pe măsură ce acestea ne sunt transmise. De asemenea, folosim tehnologia firewall, controlul parolei și alte garanții tehnologice și procedurale în întreținerea Platforma online http://getvig.health.

Deși am implementat măsuri de securitate pentru acest website, trebuie să știți că securitatea în proporție de 100% nu este posibilă. Prin urmare, furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este efectuată pe propria răspundere și, în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, nu vom avea nicio responsabilitate ca urmare a divulgării informațiilor dvs. personale din cauza unor erori, omisiuni sau fapte neautorizate ale părților terțe în timpul sau după transmiterea acestora către noi. Vă recomandăm (i) să vă actualizați periodic software-ul pentru protejarea transmisiei de date prin rețele (de exemplu, un software antivirus) și să vă asigurați că furnizorul de servicii de comunicații electronice a adoptat mijloace adecvate pentru securitatea transmisiei de date prin intermediul rețelelor (de exemplu firewall-uri și filtre anti-spam); (ii) să păstrați confidențialitatea și să nu dezvăluiți altcuiva numele de utilizator și parola pentru accesarea contului dvs. de utilizator online; și (iii) să vă schimbați parola din când în când.

În cazul puțin probabil în care vom considera că securitatea informațiilor dvs. personale aflate în posesia sau controlul nostru a fost sau ar putea fi compromisă, vă vom informa despre această situație, conform legislației în vigoare, folosind oricare dintre metodele descrise în ea (furnizând-ne adresa dvs. de e-mail vă exprimați acordul să primiți o astfel de notificare în formă electronic, prin intermediul acestei adrese de e-mail).

14. CE ESTE PHISHING-UL?

“Phishing” este o înșelătorie concepută pentru a vă fura informațiile personale. Dacă primiți un e-mail care pare că este de la noi, care vă solicită informații personale, nu răspundeți. Nu vă vom solicita niciodată parola, numele de utilizator, informațiile despre cartea de credit sau alte informații personale prin e-mail.

15. CE LINKURI CĂTRE ALTE SITE-URI AVEM?

Website-ul nostru pot conține linkuri către alte site-uri, care pot avea politici de confidențialitate care diferă de cele proprii. Nu suntem responsabili pentru conținutul sau practicile unui site legat. Vă recomandăm să examinați politica de confidențialitate a oricărui site pe care îl accesați prin website-ul nostru.

16. CUM ACCESAȚI SAU SCHIMBAȚI INFORMATIILE PE CARE NI LE-AȚI TRANSMIS?

Ne puteți solicita să vă actualizăm informațiile personale contactând-ne, așa cum este descris în secțiunea intitulată “Cum ne puteți contacta?”, de mai jos. Rețineți că orice solicitare de actualizare a informațiilor dumneavoastră personale poate dura până la 30 zile pentru solicitarea dvs. prin e-mail și pentru 6-8 săptămâni pentru solicitarea dvs. prin serviciile poștale clasice.

17. CUM NE PUTETI CONTACTA? DATELE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI CU PROTECTIA DATELOR.

Pentru întrebări referitoare la Politica de Confidențialitate, pentru a face alegeri privind primirea de comunicări promoționale, pentru a vă actualiza informațiile personale puteți contacta prin e-mail, telefon sau poștă electronică:
Email: [email protected]
Telefon: +40 767 534 652

18. CE DREPTURI AVEȚI?

Conform legislației referitoare la protecția datelor cu caracter personal, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare: dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a datelor personale efectuate de noi;
 • dreptul de acces la date: dreptul de a obține confirmarea ca noi prelucram sau nu datele personale ale dvs., și in caz afirmativ, acces la date si furnizarea de informații privind prelucrările de date;
 • dreptul la rectificare: dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte care va privesc sau completarea datelor personale care sunt incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, in următoarele situații: (1) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (2) vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrările de date bazate pe consimțământ; (3) vă opuneți prelucrărilor de date personale; (4) datele personale au fost prelucrate ilegal; (5) datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care Operatorului.
 • dreptul la restricționarea prelucrării, in oricare din următoarele situații: (1) contestați exactitatea datelor; (2) prelucrarea datelor personale este ilegală, iar dvs. nu doriți ștergerea datelor personale, ci solicitați restricționarea utilizării lor; (3) Operatorul nu mai are nevoie de datele personale, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (4) vă opuneți prelucrării. În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat ulterior de către noi înainte de ridicarea restricției de prelucrare;
 • dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele personale care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Puteți exercita acest drept doar când prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. și se efectuează prin mijloace automate;
 • dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuate de noi având ca temei juridic interesul nostru legitim.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri: (orice prelucrare automată care utilizează datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale dvs.), care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
 • dreptul de a vă retrage consimțământul acordat în orice moment și fără a indica vreun motiv.

Pentru detalii suplimentare cu privire la activitățile de prelucrare efectuate, de către VIG HEALTH S.R.L., precum și pentru exercitarea drepturilor de care beneficiați in acest context, vă rugăm să vă adresați printr-o cerere in format electronic, prin e-mail către [email protected] sau pe suport hârtie la sediul Societății, in Romania, Bucuresti, Str. Izvorul Rece Nr.3, Bl.S14, Sc.A, Et.4, Ap.60, Sector 4.

Solicitarea dvs. va fi analizată și vi se va răspunde in termen de 30 zile de la primirea solicitării de către Operator. În cazul în care este vorba de cereri complexe sau foarte numeroase, acest termen se poate prelungi cu două luni.

19. CUM PUTEȚI DEPUNE O PLANGERE LA AUTORITATEA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR?

În egală măsură, aveți dreptul să vă adresați către Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, sub forma unei adrese scrise, la sediul instituției sau prin e-mail la adresa [email protected]. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

20. ACTUALIZAREA ACESTEI POLITICI. NOTIFICĂRI.

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a schimba, modifica, adăuga sau elimina porțiuni din această Politică de confidențialitate în orice moment, prin publicarea unei astfel de Politici de confidențialitate revizuită pe această pagină a platformei online http://getvig.health și actualizarea datei “Ultimei revizuiri”. Este responsabilitatea dvs. să examinați din când în când această Politică de confidențialitate pentru a lua notă de modificările pe care le-am făcut. În unele cazuri, este posibil să furnizăm o notificare suplimentară cu privire la modificările semnificative ale acestei Politici de confidențialitate, prin adăugarea unei declarații pe pagina principală a website-ului nostru sau, pentru utilizatorii înregistrați, prin trimiterea unui e-mail de notificare sau prin adăugarea unei declarații pe pagina contului de utilizator online.

Prin acceptarea unei astfel de Politici de confidențialitate revizuite printr-un “clic de accept” într-un e-mail de notificare sau pe o declarație a unei pagini de cont (disponibilă atunci când este necesar să se conformeze legilor aplicabile) sau prin completarea unei achiziții pe aceasta platforma online http://getvig.health, după ce această politică de confidențialitate a fost revizuită sau, altfel, prin utilizarea sau trimiterea de informații pe website după publicarea politicii revizuite de confidențialitate, vă dați acceptul pentru o astfel de Politică de confidențialitate revizuită. Ca urmare a modificărilor, prelucrarea datelor dvs. nu va fi efectuată fără consimțământul dumneavoastră explicit, dacă acest lucru este impus de legislația în vigoare.

Acest website foloseste Cookies pentru personalizarea experientei tale. Apasa OK pt a continua.